Nabór do klasy sportowej

REKRUTACJA – KLASA SPORTOWA 2021/2022

UWAGA RODZICE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH  KLAS I 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze, ustalił nowy termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Testy do I klasy sportowej odbędą się 20 kwietnia 2021 na szkolnej hali sportowej. Prosimy o przestrzeganie wszystkich przepisów związanych z pandemią covid-19. Dzieci zostały podzielone na cztery grupy alfabetycznie:
Godzina 17.00  – nazwiska od A – H
Godz: 17.30 – nazwiska J-K
Godz: 18.00 – nazwiska M-S
Godz.18.30 – nazwiska od Ś-Z

21 kwietnia 2021r. o godz. 11.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu z sekretariatem Zespołu Edukacyjnego nr 4, tel. 683275128

Z poważaniem
Dyrektor ZE nr 4 Jolanta Szlachetka

 

 

  Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu pływanie, tenis stołowy (klasa I) na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci urodzonych w 2014 roku. 

  1. Warunki przyjęcia dziecka do klasy sportowej:

–  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

– spełnienie norm sprawnościowych podczas testów kwalifikacyjnych obejmujących kontrolę i ocenę wybranych parametrów sprawności fizycznej ogólnej(skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa);

– po pozytywnym przejściu prób sprawnościowych należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie(tzw. książeczka zdrowia sportowca) wydane przez lekarza medycyny sportowej o zdolności do uczęszczania do klasy sportowej o profilu pływanie i tenis stołowy;

  1. Testy sprawnościowe odbędą się dnia … 2021r. o godz. 17.00,  w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze.
  2. Na egzamin należy przygotować strój sportowy, obuwie sportowe i podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na przeprowadzenie próby sprawnościowej oraz oświadczenie covid-19.
  3. Opis prób sprawnościowych(wybranych z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

– skok w dal obunóż z miejsca;

– skłon tułowia w przód;

– skłony w przód w leżeniu tyłem(brzuszki;

– bieg wahadłowy 4 x 10m;

oswiadczenie_rodzicow

oswiadczenie_COVID

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej