Nabór do klasy sportowej

Dyrektor ZE nr 4 w Zielonej Górze ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu pływanie, tenis stołowy.(klasa I, klasa IV) na rok szkolny 2019/2020.
Testy sprawnościowe odbędą się 7 maja 2019 roku, na szkolnej hali sportowej,
o godz.17.00. Do klasy sportowej zostanie przyjętych 20 uczniów.
Test składać się będzie z czterech wybranych prób Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:
1. Skłon tułowia w przód. 
2. Skok obunóż w dal z miejsca.
3. Bieg zwinnościowy 4 x 10m.
4. Skłony w przód z leżenia tyłem – „brzuszki”.
Szczegółowy opis wybranych prób 
 pod linkiem.

Rodziców chcących zapisać dziecko na testy sprawnościowe do klasy IV sportowej, prosimy o uprzednie zgłoszenie tego faktu w sekretariacie Szkoły.