REKRUTACJA 2020/2021

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

 

Nabór do przedszkoli 2019/2020- przejdź na stronę UM w Zielonej Górze- kliknij

UWAGA RODZICE!

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostanie uruchomiona 16 marca 2020 r.

 

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 71.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2020 r. sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.  

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmienionej uchwałą nr V.122.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miasta Zielona Góra (uchwały w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorących udział w rekrutacji. Natomiast w momencie uruchomienia naboru znajdą Państwo tu również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

 

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
2 marca 6 marca

 

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
Postępowanie rekrutacyjne
10 marca Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
16 marca 31 marca Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 7 kwietnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
23 kwietnia

godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
23 kwietnia

godz. 12:00

28 kwietnia

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
30 kwietnia

godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
7 maja Informacja o przedszkolach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
8 maja   15 maja Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
do 20 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
25 maja  

godz. 12:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
25 maja

godz. 12.00

 

27 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
29 maja

godz. 12.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA TERMINY REKRUTACJI- KLIKNIJ

UCHWAŁA RADY MIASTA w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli- KLIKNIJ

 

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RODO- nabór

 

 

UWAGA  RODZICE !!!

 

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, zostanie uruchomiona 16 marca 2020 roku.

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram naboru, zawierający terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych. Terminy te zostały określone w zarządzeniu nr 72.2020 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkól podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, określone w uchwale nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (uchwała w załącznikach).

Przed uruchomieniem naboru opublikowany zostanie informator dla rodziców oraz oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych biorących udział w rekrutacji.
W momencie uruchomienia naboru, znajdą tu Państwo również wzór wniosku oraz oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, za pomocą którego będziecie mogli Państwo poznać ofertę poszczególnych szkół podstawowych. W momencie uruchomienia rekrutacji, system pozwoli także Państwu wypełnić niezbędne dokumenty, a następnie sprawdzić wyniki rekrutacji.

 

       Harmonogram rekrutacji do publicznych  

          szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
Od

 

do
Czynności związane z przyjęciem do klas I szkół podstawowych dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
16 marca 20 marca

do godz. 1300

 

Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o  przyjęcie do klasy I tej szkoły podstawowej – dzieci te są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Postępowania rekrutacyjne
12 marca

  godz. 1300

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

16 marca 27 marca

  do godz. 1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
UWAGA!Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami.

 

30 marca 3 kwietnia Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
 UWAGA!

1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

2.Informacja o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielona-gora.pl

 

6 kwietnia

 godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 

do 16 kwietnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 
23 kwietnia, godz. 1300 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia

 

29 kwietnia

 do godz.  1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
30 kwietnia

godz. 1200

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Postępowanie uzupełniające
 

4 maja

godz. 1300

 

Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami

 

5 maja 14 maja

do godz.  1300

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym.
 UWAGA!

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

18 maja 21 maja Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
 UWAGA!

1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie
do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

2.Informacja o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów znajdziecie Państwo w Informacji o naborze
dla rodziców zamieszczonej na stronie
www.zielona-gora.pl

 

22 maja

  godz. 1300

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 

do 26 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
2 czerwca

godz. 1300

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
3 czerwca

 

5 czerwca

do godz. 1300

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.  
8 czerwca

godz. 1200

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

UCHWAŁA RADY MIASTA w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji- KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.- KLIKNIJ