REKRUTACJA 2019/2020

NABÓR DO PRZEDSZKOLI

oświadczenie potwierdzenia woli przyjecia do MP i oddziałow przedszkolnych w SP -nabór 2019_2020

Nabór do przedszkoli 2019/2020przejdź na stronę UM w Zielonej Górze- kliknij

nabór – pełny obowiązek informacyjny – oddział przedszkolny

UWAGA  RODZICE!!!

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) poniżej przedstawiamy Państwu zarządzenie nr 78.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2019 r. w którym zawarto terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dla usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Nabór 2019, poprzez stronę   https://nabor.pcss.pl,   za pomocą której będziecie mogli Państwo poznać ofertę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oferta przedszkoli zostanie uruchomiona w programie dnia 11 kwietnia 2019 r.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie uruchomiona 17 kwietnia 2019r. W momencie uruchomienia rekrutacji system pozwoli Państwu także wypełnić niezbędne dokumenty, złożyć w wybranym przedszkolu, a w późniejszym terminie sprawdzić wyniki rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, które są określone w uchwale nr XLVI. 538.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 

 

§ 1. Określa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra:
1) składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 31 maja do dnia 7 czerwca 2019 r.;
2) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150
ust. 7 ustawy Prawo oświatowe:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 10 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym do dnia 12 czerwca 2019 r.;
3) opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 12.00
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 12.00;
4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 maja do dnia 22 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r.;
5) opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 12.00
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA TERMINY REKRUTACJI- KLIKNIJ

UCHWAŁA RADY MIASTA w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli- KLIKNIJ

 

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RODO- nabór

 

oświadczenie potwierdzenia woli przyjecia do szkoły podstawowej -nabór 2019_2020

 

 

Nabór do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020-  przejdź na stronę UM w Zielonej Górze- kliknij

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póżń. zm.), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020: terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, które ułatwią Państwu zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naborze do szkół podstawowych.  

W celu usprawnienia postępowania rekrutacyjnego nabór do szkół podstawowych w Zielonej Górze, prowadzony będzie przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnie uruchomionym serwisie internetowym NABÓR 2019 na stronie: www.nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa/ będzie Państwo mogli poznać ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły rekrutację do klas I (oddziały ogólnodostępne, sportowe, integracyjne), szczegółową informacje o zasadach naboru do szkół podstawowych,  wypełnić niezbędne dokumenty obowiązujące w naborze, a także sprawdzić wyniki rekrutacji do szkół podstawowych po zalogowaniu. Informacje o naborze znajdziecie także Państwo na stronach Miasta Zielona Góra, wpisując adres:www.zielona-gora.pl.

 

UCHWAŁA RADY MIASTA w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji– KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.- KLIKNIJ

§ 1. Określa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra:
1) składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 kwietnia 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 29 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.;
2) próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 3 czerwca 2019 r. do dnia 5 czerwca 2019 r.;
3) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 14 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym dnia 7 czerwca 2019 r.;
4) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 17 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym do dnia 11 czerwca 2019 r.;
5) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 12 czerwca 2019 r.;
6) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanej szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniach od 20 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.;
7) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 27 maja 2019 r.,
b) w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 czerwca 2019 r..
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria wraz z odpowiadającą
im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale
nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 735).