Ubezpieczenie NNW 2020/2021

WPŁAT NA UBEZPIECZENIE 

 62 ZŁ- szkoła, przedszkole -44 zł,   

DOKONUJE SIĘ PRZELEWEM NA KONTO RADY RODZICÓW

12 1020 5402 0000 0802 0275 9975       PKO Bank Polski SA

tytuł przelewu : -ubezpieczenie- imię, nazwisko , klasa

W razie problemów ze zgłoszeniem lub wypłatą odszkodowania proszę o kontakt z Kancelarią Brokerską : tel.:603 155 010 lub pod adresem b.sarnowska@bsbroker.pl

Ważne dokumenty:

SZKOŁA

2020 Instrukcja zgłoszenia szkody NNW

OWU

Program NNW ZE NR 4 szkoła 2020_21

Zgloszenie_roszczenia_indywidualne_imienne

 

PRZEDSZKOLE

2020 Instrukcja zgłoszenia szkody NNW  PRZEDSZKOLE

OWU PRZEDSZKOLE

Program ZE4 NNW 2020_21 przedszkole

tabela-bezpieczny PRZEDSZKOLE

E Zgloszenie_roszczenia_indywidualne_imienne PRZEDSZKOLE