RADA RODZICÓW

INFORMACJE RADY RODZICÓW

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW : 

Dariusz Effenberg  

Skład prezydium uzupełniają: 

Aleksander Czaplicki  – wiceprzewodniczący

Natasza Piaseczna

Agata Kordos

Leszek Dutczak

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać na adres mailowy:
  radarodzicow.ze4zgora@gmail.com

SZANOWNI RODZICE

 

Rada Rodziców zawraca się z prośbą o wpłaty na fundusz RR w kwocie 50,00 zł. To z tych wpłat możemy zrealizować nagrody konkursowe, sportowe oraz na zakończenie roku szkolnego naszych dzieci.

Wydłużamy konkurs dla najlepiej wpłacających klas do końca kwietnia (min. 80% wpłat klasy):

I  miejsce 500 zł

II miejsce 300 zł

III miejsce 200 zł

Nagrody przyznawane będą na koniec roku szkolnego.

Z poważaniem

Rada Rodziców

przewodniczący Dariusz Effenberg

PKO BP S.A.   nr konta 12 1020 5402 0000 0802 0275 9975

tytuł : klasa, imię i nazwisko dziecka oraz ewentualnie pozostałych  uczących się dzieci w   szkole

 

 

 

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej
Górze – Drzonków zebrało się 25 przedstawicieli oddziałów z 32
uprawnionych. (lista obecności do wglądu). Przewodniczył Leszek Dutczak.

 

 1. Podsumowanie  zeszłego roku

Ze względu na pandemię nie wdrożono akcji Rowerowy Maj i Pisanie Bezwrokowe. 

 

W 2020/2021 na Fundusz Rady Rodziców wpłacono:

–  składki 11390zł

– darczyńcy – 4212zł

RAZEM:15 602 zł

 

Wydano na nagrody dla uczniów:

– pieniężne dla najlepiej wpłacających klas  – 1000zł

– na konkurs Dzień Anioła – 209,86zł

– na konkurs czytelniczy – 236,89zł

– nagroda kółka plastycznego za najpiękniejszą szopkę -500zł

– końcoworoczne dla wszystkich z kl.1-3 koszulki z nowym logiem szkoły  oraz zestawy z grawele dla VIII klas – 5375,10zł

– końcowe dla wzorowych klas 4-8 – pendrivy z logiem szkoły – 7665,98zł

– ozdoby – 52 zł

RAZEM: 15 039,83zł

Pozostało na koncie ze składek 2019/20: 562,17 zł

 

 

 1. Rada Rodziców wybrała przewodniczącego na 2020/2021:

 

Dariusz Effenberg   (rodzic ucznia z 1d). 

 

Skład prezydium uzupełniają: 

Aleksander Czaplicki (1a, 3c,8c) – wice przewodniczący

Natasza Piaseczna (6c)

Agata Kordos (1c)

Leszek Dutczak (8d)

 

Wszelkie sprawy proszę kierować na adres: radarodzicow.ze4zgora@gmail.com  

lub bezpośrednio do nowego przewodniczącego i członków prezydium Rady.

 

 1. Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców zachęca do wpłat na fundusz RR w bieżącym roku szkolnym. 

Środki zebrane ze składek są w 100% przeznaczane bezpośrednio na potrzeby Państwa dzieci w tym m.in. nagrody na liczne konkursy ( plastyczne, polonistyczne, religijne, językowe czy sportowe itd.) 

oraz wszystkie nagrody końcoworoczne dla dzieci za osiągnięcia w nauce, sporcie itd.

 

Ponawiamy konkurs na najlepiej wpłacającą klasę (min 80% wpłat) nagrody

 1. 500zł, II. 300zł, III. 200zł. Ogłoszenie wyników w grudniu. 

 

Składka  dotyczy WYŁĄCZNIE PIERWSZEGO DZIECKA  z rodziny.

 Wpłaty 50zł ( wpłata na Radę Rodziców) można dokonać przelewem na rachunek:

12 1020 5402 0000 0802 0275 9975       PKO Bank Polski SA

tytułem: klasa, imię i nazwisko dziecka ( oraz ew. pozostałych dzieci uczących się w szkole)

 

 

Rada Rodziców zachęca do wpłat na fundusz RR w bieżącym roku szkolnym. Środki zebrane ze składek są w 100% przeznaczane bezpośrednio na potrzeby Państwa dzieci w tym m.in. nagrody na liczne konkursy ( plastyczne, polonistyczne,religijne, językowe czy sportowe itd.) oraz nagrody książkowe dla dzieci za osiągnięcia w nauce, sporcie itd.

Składka  dotyczy WYŁĄCZNIE PIERWSZEGO DZIECKA  z rodziny.

 Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonać przelewem na rachunek:

12 1020 5402 0000 0802 0275 9975       PKO Bank Polski SA

tytułem: klasa, imię i nazwisko dziecka ( oraz ew. pozostałych dzieci uczących się w szkole)

—————- 50ZŁ ( wpłata na Radę Rodziców)

 

Uwaga: Rada Rodziców ogłasza konkurs na najlepiej wpłacające klasy na fundusz RR. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2019 r.

Warunkiem jest przynajmniej 80 proc. wpłat w danej klasie.

Atrakcyjne nagrody pieniężne na dowolny cel dla trzech najlepszych klas!!!  I miejsce 500 zł.   II miejsce 300 zł.    III miejsce 200 zł.

Prosimy o wpłacanie, składki na Fundusz Rady Rodziców, w wysokości *50zł, *na rok szkolny 2019/2020, na pierwszym zebraniu klasowym gotówką.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Protokół z zebrania Rady Rodziców ,Zespołu Edukacyjnego nr 4 ,w Zielonej Górze – Drzonków 09.01.2019

1._*Podsumowanie akcji „POŻAR” (*_4 listopada w Kiełpinie pożar zabrał 
dobytek małej Antosi i jejrodzicom.Antosia ma 3 lata, uczęszcza do 
Miejskiego Przedszkola nr43 w Zatoniu, wschodzącego w skład naszego 
Zespołu Edukacyjnego.): na konto RR zebrano 3650zł – pieniądze zostaną 
wypłacone i przekazane protokolarnie p.Zrobczyńskiej -Dyrektor 
przedszkola w Raculi. Do puszek szkolnych zebrano dodatkowo 2573,70 
zł.Udostępnimy podziękowania i wyniki zbiórki na stronie szkoły i FB;

2._*Szafki szkolne i ich odpłatność *_- wyjaśniono kompromis poprzednich 
RR z Dyrekcją (koszt wprowadzenia szafek do szkoły podzielono 50/50 – 
stąd opłata), przekazano deklarację p.Dyrektor: „o nieodpłatnych 
szafkach od września 2019! dla kl IV-VIII”
W toku dyskusji przedstawiono nowe Rozporządzenie MEN z 31.10.2018 gdzie 
pkt 4a „Dyrektor zapewnia uczniom miejsca w szkole na pozostawienie 
podręczników i przyborów szkolnych” – Skierujemy pismo do dyrekcji o 
stosunek do powyższego tematu.

3. _*Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego*_ – przegłosowano 
(17/0) nagrody dla wszystkich uczniów klas I-III i tylko dla wzorowych 
uczniów, z czerwonym paskiem klas IV-VIII. Propozycja nagród 
dedykowanych, rzeczowych, np. koszulki z napisem, gadżety wakacyjne do 
uzgodnienia mailowego i dyskusji na forum i głosowania na następnym 
zebraniu w marcu.

4. _*Akcja : „Rowerowy Maj”*_ – przegłosowano (17/0) wprowadzenie akcji 
promującej dojazdy rowerem do szkoły i dofinansowanie nagród ok 500zł, 
mile widziani sponsorzy (wstępnie sklep rowerowy) – do następnego 
zebrania przedstawimy program, plakaty i informacje na stronę szkoły i FB.

5. _*Akcja: „Pisanie bezwzrokowe” *_- przegłosowano (17/0) za 
wprowadzeniem na zajęciach informatyki, pod nadzorem nauczycieli 
informatyki, kursów pisania bezwzrokowego (darmowe – ogólnodostępne, ok 
5-15 min systematycznie), nauczyciele wyłonią najlepszych z klas V-VIII 
i zostanie zorganizowany konkurs ogóloszkolny z nagrodami ok 500zł z RR, 
mile widziani sponsorzy.
Skierujemy pismo do Dyrekcji o wdrożenie kursu przez nauczycieli wg 
proponowanego programu.

6._*Opinia RR na temat zadawania zadań domowych:*_ przegłosowano 12/5: 
możliwością zadawania zadań domowych przez nauczycieli zgodnie z 
obowiązującymi dotychczas zasadami , bez ferii i świąt (tu: 14/2, 1 się 
wstrzymał)

7._*Świetlica – pisma do Dyrekcji*_ :poruszono problem braku zajęć i 
małej ilości opiekunów w świetlicy szkolnej. Skierujemy pismo do 
Dyrekcji o wyjaśnienie zasady funkcjonowania świetlicy wskazując 
przykładowe zaniedbania.

8._*Opieka Wakacyjna w Świetlicy*_ : poruszono problem braku możliwości 
opieki dla niektórych dzieci w okresie wakacyjnym.Skierujemy pismo do 
Dyrekcji o zorganizowanie takiej opieki w świetlicy szkolnej.

9. _*Ubezpieczenia nieobowiązkowe*_ – poruszono problem niskich 
odszkodowań przy dość wysokich składkach. Roześlemy 
informację:**_*Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe.*_*Jest bardzo 
przydatne, ale rodzice mogą wykupić NNW dla dziecka także indywidualnie.*

10._*Obiady w szkole:*_ poruszono problem niesmacznych i niezdrowych 
obiadów szkolnych oraz rezygnacji wielu dzieci z obiadów. Zadeklarowano 
chęć dopłat do obiadów za lepszą jakość. Skierujemy pismo do Dyrekcji 
odnośnie wyjaśnienia wyboru firmy kateringowej i ceny. Niestety przetarg 
publiczny wybiera najtańszego.

_*11. Fundusz RR *_- stan 6916zł – tylko ok 20% rodziców wpłaciło 
składkę (30zł) – prosimy o przypomnienie o formie i celach składki 
(nagrody na zakończenie roku, wparcie finansowe w konkursach szkolnych, 
festyn szkolny, inne np.spowalniacze, rower)
Apelujemy o wpłaty: gotówkowe do Rad Klasowych! i na konto RR 12 1020 
5402 0000 0802 0275 9975;

12. _*Inne :*_Zgłoszono prośbę do Dyrekcji w sprawie przedstawienia 
Planu Finansowego Szkoły – zgodnie z Ustawą powinno być opiniowane przez RR
Zgłoszono prośbę do Dyrekcji o umieszczenie na ogrodzeniu przy szlabanie 
informacji :” /Teren otwarty dla samochodów dowożących uczniów do szkoły 
od 7:30-8:30, OBOWIĄZUJE RUCH PRAWOSTRONNY/”

Wstępnie ustalono następny termin zebrania na marzec 2019.

Uczestniczyło 17 członków z 31 uprawnionych.

Dziękuję wszystkim za liczne przybycie i zaangażowanie. Problemy i 
propozycje ich rozwiązania, oraz inne tematy związane z funkcjonowaniem 
szkoły proszę przesyłać na adres mailowy Rady Rodziców: 
*radarodzicow.ze4zgora@gmail.com*

 

 

Sprawozdanie​ ​Finansowe​ ​Rady​ ​Rodziców​ ​2017/2018
​za​ ​okres​ ​od​ ​09.11.2017​ ​–​ ​19.09.2018​

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców zrealizowała następujące dofinansowania​ ​i​ ​zakupy​ ​dla​ ​szkoły:

 1. PASOWANIE​ ​PIERWSZOKLASISTÓW​ ​ZAKUP​ ​TORTÓW​ ​–​ ​​249,99​ ​zł.
 2. KONKURS​ ​RECYTATORSKI​ ​ZAKUP​ ​SŁODKOŚCI​ ​ 163,82​zł.
 3. BIEG PO ZDROWIE ZE SZKOŁĄ W DRZONKOWIE PANI MARTA SROCZYŃSKA ZAKUP PIŁEK I INNYCH ZESTAWÓW DO GRY DLA​ ​DZIECI​ ​​–​ ​​1009,60 ​ZŁ.
 4. ZAKUP NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH NA KONKURSY ORAZ ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – ​na​ ​kwotę​ ​–​ ​​2388,27 ​ZŁ
 5. ZAGOSPODAROWANIE KORYTARZA – malowanie, naklejki itp. – 1310,23 ZŁ
 6. SPOWALNIACZE – 808,00 ZŁ
 7. NOWE SZAFKI – 1114,00 ZŁ
 8. ROWER – 950,00 ZŁ
 9. POMALOWANIE STOJAKÓW NA ROWERY – 78,69 ZŁ

 

RAZEM: 8072,60 ZŁ

 

DOCHODY​ ​RADY​ ​RODZICÓW​ ​w​ ​roku​ ​2017/2018

 1. Z​ ​OKAZJI​ ​ORGANIZACJI​ ​BIEGU​ ​PO​ ​ZDROWIE​ ​ZE​ ​SZKOŁĄ​ ​W​ ​DRZONKOWIE​ ​ORAZ​ ​OD SPONSORÓW​ ​INDYWIDUALNYCH​ ​–​ ​​1087,17​ ​zł.
 2. ANONIMOWI SPONSORZY – 1100,00 zł
 3. WPŁATY ZA DZIERŻAWĘ SZAFEK PRZY SZATNIACH NA TERENIE PODSTAWÓWKI – 2790,00​ ​zł.
 4. WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW ROCZNEJ DOBROWOLNEJ SKŁADKI W WYSOKOŚCI 20​ ​zł​​ ​–​ ​ŁĄCZNIE​ ​WPŁAT​ ​na​ ​kwotę​ ​3820​ ​zł.

RAZEM : 8797,17

 

Z​ ​poważaniem, Rada​ ​Rodziców​ ​Zespołu​ ​Edukacyjnego​ ​nr​ ​4

 

Sprawozdanie​ ​Finansowe​ ​Rady​ ​Rodziców​ ​2016/2017
​za​ ​okres​ ​od​ ​09.11.2016​ ​–​ ​20.09.2017​ ​

Informujemy, iż w roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców zrealizowała następujące dofinansowania​ ​i​ ​zakupy​ ​dla​ ​szkoły:

1. PASOWANIE​ ​PIERWSZOKLASISTÓW​ ​ZAKUP​ ​TORTÓW​ ​–​ ​​226,20​ ​zł.
2. KONKURS​ ​RECYTATORSKI​ ​ZAKUP​ ​SŁODKOŚCI​ ​PANI​ ​BARBARA​ ​MICHALSKA​ ​-​ ​​64​ ​zł.
3. KONKURS​ ​RECYTATORSKI​ ​ZAKUP​ ​NAGRÓD​ ​PANI​ ​EWA​ ​ROBAK​ ​–​ ​​145,30​ ​zł.
4. KONKURS​ ​PLASTYCZNY​ ​NAGRODY​ ​PANI​ ​KATARZYNA​ ​SUŁKOWSKA-KULIK​ ​–​ ​​200​ ​zł.
5. BIEG PO ZDROWIE ZE SZKOŁĄ W DRZONKOWIE PANI MARTA SROCZYŃSKA ZAKUP LIZAKÓW​ ​DLA​ ​DZIECI​ ​ZA​ ​UDZIAŁ​ ​–​ ​​40,08​ ​zł.
6. DOFINANSOWANIE​ ​SPOTKANIA​ ​Z​ ​PODRÓŻNIKIEM​ ​DLA​ ​PANI​ ​ANNY​ ​BEZANIUK​ ​–​ ​​50​ ​zł.
7. ZAKUP NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH NA KONKURSY ORAZ ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO w ilości 191 pozycji ( plus za zakupy od wydawnictwa otrzymaliśmy 27 szt. gratis ) – łącznie​ ​218​ ​pozycji​ ​na​ ​kwotę​ ​–​ ​​2508,60​ ​zł.

DOCHODY​ ​RADY​ ​RODZICÓW​ ​w​ ​roku​ ​2016/2017

1. Z​ ​OKAZJI​ ​ORGANIZACJI​ ​BIEGU​ ​PO​ ​ZDROWIE​ ​ZE​ ​SZKOŁĄ​ ​W​ ​DRZONKOWIE​ ​ORAZ​ ​OD SPONSORÓW​ ​INDYWIDUALNYCH​ ​–​ ​​1750​ ​zł. 2. WPŁATY ZA DZIERŻAWĘ SZAFEK PRZY SZATNIACH NA TERENIE PODSTAWÓWKI – 2425​ ​zł. 3. WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW ROCZNEJ DOBROWOLNEJ SKŁADKI W WYSOKOŚCI 20​ ​zł​​ ​–​ ​ŁĄCZNIE​ ​TYLKO​ ​75​ ​WPŁAT​ ​na​ ​kwotę​ ​1500​ ​zł.

Z​ ​poważaniem, Rada​ ​Rodziców​ ​Zespołu​ ​Edukacyjnego​ ​nr​ ​4

 

Sprawozdanie Finansowe Rady Rodziców 2015/2016

 

Informujemy, iż w roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców zrealizowała następujące dofinansowania i zakupy dla szkoły:

1. ŚWIETLICA TEATR KUKIEŁKOWY DLA DZIECI – 300 ZŁ.
2. NAGRODY W KONKURSIE „NAJPIĘKNIEJSZY BUKIET JESIENI” -300 ZŁ.
3. ZAKUP DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 16 SŁOWNIKÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO ORAZ 25 KSIĄG SERII „ TYTUS, ROMEK I ATOMEK” -570 ZŁ.
4. ZAKUP „SŁODKOŚCI” NA PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW – 219 ZŁ.
5. ZAKUP KOLEJNYCH SZAFEK DLA UCZNIÓW – 2855,95 ZŁ.
6. ZAKUP 70 CZEKOLAD NA PŁYWACKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY KLAS SPORTOWYCH – 111,30 ZŁ.
7. ZAKUP NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 2525,10 ZŁ.
8. POZOSTAŁE KONKURSY PLASTYCZNE, RECYTATORSKIE I INNE – 1500 ZŁ.
9. POMOC W ORGANIZACJI OBCHODÓW 70 LECIA SZKOŁY DZIĘKI, KTÓRYM SZKOŁA UZYSKAŁA PRZYCHODY Z CEGIEŁEK, OD SPONSORÓW, OD RADNYCH ITP.

UDAŁO SIĘ DZIĘKI TEMU WYDARZENIU SFINANSOWAĆ ZAKUP SYSTEMU PROFESJONALNEGO NAGŁOŚNIENIA ORAZ PROJEKTORA BENQ z ekranem elektrycznym 120 cali ZA KWOTĘ 9.827,70 zł. ( zainstalowany w tkzw. łączniku szkoły )

W roku szkolnym 2015/2016 na konto Rady wpłynęło TYLKO 137 wpłat na łączną kwotę 2740 zł. ( na 430 uczniów naszej szkoły ).
Ponadto Rada Rodziców uzyskała przychody z tytuły dzierżawy szafek w wysokości 2300 zł oraz 1720 zł z kiermaszu świątecznego.

W związku z powyższym zestawieniem wydatków prosimy o wpłaty na Radę Rodziców, gdyż jak widać te środki są przeznaczane na konkretne cele, które służą Państwa dzieciom w szkole.
Jest to stosunkowo niewielka kwota 20 zł. na rok szkolny 2016/2017

Z poważaniem,
Marcin Zubek – Przewodniczący Rady Rodziców

 

RADA RODZICÓW PSP DRZONKÓW INFORMUJE 

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WPŁAT 50 zł ZA KOLEJNY ROK DLA OSÓB, KTÓRE WYNAJĘŁY SZAFKI !!!PROSIMY O WPŁATY 20  ZŁ NA ROK 2017/2018 NA RADĘ RODZICÓW DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA ( przelewem na konto rady rodziców ).

Choć są to oczywiście wpłaty dobrowolne to służą one tylko i wyłącznie Państwa dzieciom i bez tych wpłat nie będziemy w stanie realizować żadnych imprez, konkursów szkolnych oraz finansować nagród co może skutkować nawet tym, iż na koniec roku dzieci do świadectw z wyróżnieniem nie otrzymają nagród książkowych.

 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Drzonkowie w związku z chęcią zakupu szafek do szatń prosi o deklarację chęci dzierżawy takiej szafki. 

TUTAJ można zobaczyć potwierdzenie zamówienia na szafki

KOSZT WYNAJĘCIA SZAFKI DLA JEDNEGO UCZNIA NA ROK SZKOLNY  TO 50 ZŁ.

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonać przelewem na rachunek

12 1020 5402 0000 0802 0275 9975       PKO Bank Polski SA

tytułem: SZAFKA – klasa, imię i nazwisko dziecka—— 50 ZŁ

tytułem: klasa, imię i nazwisko dziecka—————- 20ZŁ( wpłata na Radę Rodziców)

 

 

Sprawozdanie ze spotkania Rady Rodziców 17.09.2014 r.

 

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców