KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO, WYWIADÓWKI 👨‍👩‍👧‍👦

 

 

 Zebrania z rodzicami

23.09 – ogólne

18.11- konsultacje indywidualne

27.01 – ogólne

17.03 –  konsultacje indywidualne

19.05 – ogólne

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

1 września 2020 r.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 – 31 grudnia 2020 r.

 

 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

1 półrocze 01.09.2020 r. – 31.01.2021 r.

  27.01.2021 r. rada klasyfikacyjna

2 półrocze 01.02. 2021 r. – 31.08.2021 r.

16.06.2021 r. rada klasyfikacyjna

 

 

Ferie zimowe

 

04.01. – 17.01. 2021 r. – woj. lubuskie

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

01.04 – 06.04. 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

Termin dodatkowy

a)      język polski – 25 maja 2021 r., godz. 9.00;

b)     matematyka – 26 maja 2021 r., godz. 9.00;

c)       język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r., godz. 9.00.

 

16 – 18.06.2021 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

25 czerwca 2021 r.

 

 

Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Egzaminy poprawkowe

 

 

24 – 25 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców 25, 26, 27 maja 2021 r. egzamin ósmoklasisty;               

12-13.11 (czw., pt.)

30-31.03 ( wt., śr)

04.06 (pt.)

Zebrania z rodzicami  23.09 – ogólne

18.11- konsultacje indywidualne

27.01 – ogólne

17.03 –  konsultacje indywidualne

19.05 – ogólne