Kadra Zespołu Edukacyjnego nr 4

 

Jolanta Szlachetka Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze, w skład którego wchodzą : Miejskie Przedszkole nr 43 oraz Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Zielonej Górze

Wicedyrektor :  Halina Wilk- Brzezicka

Wicedyrektor : Jolanta Maryniuk

Wicedyrektor : Maria Zrobczyńska

Sekretarz szkoły: Iwona Madej

kierownik administracyjny: Agnieszka Zjawińska

 

 

Nauczyciele ZE nr 4 w Zielonej Górze

 Adamcio-Bezaniuk Anna- język angielski

 Kamila Banaszak- język niemiecki

 Bartkowicz Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

 Biernacka Ewa- edukacja wczesnoszkolna

 Biernacka Karolina -edukacja wczesnoszkolna

  Marta Błaszczyk- edukacja wczesnoszkolna

 Małgorzata Bogusz-Kwiczak- język niemiecki, świetlica

  Drgas Beata -religia, WDŻ

  Drużyńska Aleksandra- edukacja wczesnoszkolna

  Izabela Dubicka- język polski

  Cezary Dubniewski- geografia, wychowanie fizyczne

  Andżelika Dutkowiak- język polski, oligofrenopedagog

  Fediuk Anna – wychowawca w świetlicy, muzyka

  Fediuk Tomasz -historia

  Grażyna Grudzień- chemia, 

  Hamrol Jakub- nauczyciel wspomagający, rewalidacja

  Jakubowska Marzena -religia, WDŻ

  Janik Wioletta – edukacja wczesnoszkolna

  Jankowski Robert- wychowanie fizyczne

 Janowska Ewa- edukacja wczesnoszkolna

  Jans Katarzyna – matematyka

  Jaszczuk Małgorzata- rewalidacja

Jurek- Krupowies Dorota- psycholog

  Kapłon Barbara- wf, pływanie

  Karaśkiewicz Małgorzata – wychowawca w świetlicy, edukacja wczesnoszkolna

  Dorota Kitowicz- matematyka

  Irena Kociszewska- język polski

  Kondarewicz Natalia- edukacja wczesnoszkolna

  Konopka Danuta – edukacja wczesnoszkolna

  Kostek Iwona – rewalidacja, nauczyciel wspomagający

  Kozłowska Małgorzata-  logopeda

  Lubin Krzysztof – wychowanie fizyczne

  Izabela Łuba- wychowawca świetlicy

  Maryniuk Jolanta – język polski

  Michalska Barbara – edukacja wczesnoszkolna

  Milczarek Wioletta – przyroda, biologia,  rewalidacja

  Irena Miszczyk- oligofrenopedagog

  Nawrocka Sylwia – technika

  Pisańska Marlena – język angielski

   Robak Ewa – język polski

   Róg- Jarosz Agnieszka – język angielski

   Rówieniec Renata- – matematyka

    Małgorzata Rudowicz- historia, WOS, doradztwo zawodowe

   Łukasz Rutkowski- matematyka, fizyka

   Ryczkowska Dorota – edukacja wczesnoszkolna

   Mirosława Samiła- religia

   Semkło Anna – nauczyciel wspomagający

   Skoczylas Wioletta-  wychowawca w  świetlicy

   Przemysław Sikora- biologia. Edukacja dla bezpieczeństwa, 

   Magdalena Skrypnik- wychowawca świetlicy, WDŻ

   Tomasz Skrzypczak- język niemiecki,

   Paweł Słomiński- wychowanie fizyczne

   Sroczyńska Marta- wychowanie fizyczne

   Sroczyński Tomasz- matematyka

   Sroczyński Paweł – wychowanie fizyczne

   Sułkowska-Kulik Katarzyna-  plastyka

   Szeląg Grażyna – edukacja wczesnoszkolna

   Patrycja Szeliga- Gorzechowska-  język polski, nauczyciel wspomagający

   Szlachetka Jolanta-  matematyka

  Szlachetka- Boroch Katarzyna- edukacja wczesnoszkolna

   Szubart Ewa – język polski

    Marcin Ślebioda- język angielski, historia

    Jolanta Świstak- pedagog, doradztwo zawodowe

   Topolska Anna- pedagog

    Ewa Trześniowska- bibliotekarz

    Aleksandra Walkowiak- język angielski

   Wilk-Brzezicka Halina – informatyka

     Maciej Wolanin- informatyka, technika

    Wójkiewicz Lilla – biblioteka, WDŻ

     Katarzyna Wójkiewicz- Huszcza-  wychowawca świetlicy

    Zalewska Dorota – edukacja wczesnoszkolna