Uwaga ósmoklasiści- Kody dostępu i zaświadczenia

Dyrektor ZE nr 4 w Zielonej Górze informuje, że w sekretariacie szkoły  dostępne są dla uczniów , którzy pisali egzamin ósmoklasisty  dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU.

Wyniki będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

Od 31.07. 2020 do 4.08.2020 r w godzinach 9.00- 13.00. w sekretariacie szkoły można odebrać zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty.  Podczas odbioru wymagany jest dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe.