Ogłoszenie Rady Rodziców

W imieniu Rady Rodziców, przepraszam wzorowych uczniów klas 4 i 6, że nie dostali nagród końcoworocznych, za bardzo dobre wyniki. Z przyczyn od nas niezależnych, nagrody nie dotarły na czas ;(   Wynagrodzimy Wam to dodatkowo podczas wrześniowego rozpoczęcia szkoły.

Udanych wakacji! 

Leszek Dutczak Przewodniczący Rady Rodziców