Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli informujemy, że Miasto Zielona Góra podjęło wszelkie działania, aby zapewnić dzieciom opiekę przedszkolną w trakcie wakacji. Tam, gdzie było to możliwe przedszkola skróciły przerwy urlopowe i dodatkowo będą pracować w wakacje. Jednak w związku z pandemią COVID-19 przedszkola będą pracowały w ograniczonym zakresie, uruchamiając tylko część grup.   

 

Dodatkowe terminy otwarcia przedszkoli:

 • Miejskie Przedszkolne nr 10 – od 13 lipca do 14 sierpnia;

 • Miejskie Przedszkole nr 14 – od 3 sierpnia do 28 sierpnia;

 • Miejskie Przedszkole nr 17 – od 13 lipca do 24 lipca;

 • Miejskie Przedszkole nr 18 – od 13 lipca do 24 lipca;

 • Miejskie Przedszkole nr 19 – od 3 sierpnia do 14 sierpnia;

 • Miejskie Przedszkole nr 37 – od 29 czerwca 31 lipca;

 • Miejskie Przedszkole nr 44 – od 13 lipca do 7 sierpnia;

 • Miejskie Przedszkole nr 46 – od 27 lipca do 14 sierpnia.

Przez cały okres wakacji, dla dzieci z zamkniętych przedszkoli, dyżury pełnić będą przedszkola zastępcze. Terminy otwarcia przedszkoli zastępczych:

 • od 29 czerwca do 3 lipca – Miejskie Przedszkole nr 30, ul. Juliana Tuwima 3;

 • od 29 czerwca do 31 lipca – Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9;

 • od 6 lipca do 17 lipca – Miejskie Przedszkole nr 22 ul. Porzeczkowa 34;

 • od 20 lipca do 31 lipca – Miejskie Przedszkole nr 24 ul. Osiedle Pomorskie 28 ;

 • od 3 sierpnia do 21 sierpnia – Miejskie Przedszkole nr 3 Aleja Niepodległości 29;

 • od 17 sierpnia do 31 sierpnia – Miejskie Przedszkole nr 8,  ul. Witebska 1.

Przedszkola te będą dysponować ograniczoną liczbą miejsc, w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zastępczego można składać w terminie od 22 do 25 czerwca 2020 r. bezpośrednio w przedszkolu.

 

W przypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo będą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

http://www.zielona-gora.pl/PL/971/7754/Praca_przedszkoli_w_okresie_wakacyjnym/