Oświadczenie woli – szkoła podstawowa- I klasa

Na stronie REKRUTACJA jest dostępne do pobrania oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły podstawowej. Dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły do 24.05.2019 r.

Oświadczenie można pobrać również TUTAJ oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły podstawowej -nabór 2019_2020

 

 

 

Zebranie z rodzicami

Przypominamy, że 22.05.2019 r. odbędzie się obowiązkowe zebranie z rodzicami.
Klasy I- III o godz. 16.30, klasy IV- VIII i III gimnazjum godz. 17.00

Oświadczenie woli- przedszkole

W zakładce REKRUTACJA jest dostępne do pobrania oświadczenie potwierdzenia  woli przyjęcia do przedszkola.Prosimy o wypełnienie tego dokumentu i dostarczenie do sekretariatu do 20 maja 2019 r.

Zmiana w dowozach 14 maja 2019 r.

p. Chełmicki

7.10- Nowy Kisielin

7.15- Stary Kisielin

 

Pozostałe kursy bez zmian

Zmiana- kursy autobusu 10.09.

ZMIANA W DOWOZACH

10 MAJA 2019 (PIĄTEK)

 

  1. B. Metrykowski:

6.45  Książ

6.50  Barcikowice D., Zatonie

7.20  N. Kisielin

7.25  St. Kisielin

8.25  Książ

8.30  Barcikowice D., Zatonie

 

  1. P. Chełmicki:

6.30  Broniszów

6.35  Radwanów

6.40  Jarogniewice

6.45  Barcikowice M.,

6.50  Kiełpin

6.55  Ochla

7.15 Ługowo

7.20  Sucha

 

ODWOZY

BEZ  ZMIAN