Zebrania z rodzicami

Zapraszamy Państwa na spotkania podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I okresie roku szkolnego 2018/2019, które odbędą się w dniu 09.01.2019 r. w siedzibie naszego Zespołu:

a) w klasach I-III SP – o godz. 16.30 – 18.00

b) w klasach IV-VIII SP i III G – o godz. 17.00 – 18.30

Informacja na temat numerów sal, w których wychowawcy klas spotkają się z Państwem,  zostanie wywieszona przy wejściach do szkoły. Rodziców uczniów klas VIII SP i III G przed spotkaniem z wychowawcami zapraszamy o godz. 17.00 na spotkanie ogólne na holu mieszczącym się na I piętrze. 

Konferencja „Dobre praktyki edukacji na Zachodzie integracji”

Grupa Wspólna ZG zaprasza na konferencję „Dobre praktyki edukacji na ZAchodzie integracji”, która odbędzie się 31 stycznia 2019 roku w godz. 13.30 – 17.30
w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Zaproszenie kierujemy zarówno do rodziców dzieci z niepełnosprawnością i orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego jak i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, oraz przedstawicieli instytucji oświatowych: Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty, oraz organu prowadzącego tj. Urzędu Miasta Zielona Góra.
Nasza konferencja to spotkanie na temat dostępności do edukacji dzieci niepełnosprawnych i utrudnień z tym związanych – próby odpowiedzi czy są wynikiem częściowo zmiany przepisów w prawie edukacyjnym ale też ich złej interpretacji, braku dobrej woli, czy stosunku do edukacji włączającej osób zawiadujących instytucjami oświatowymi?
Celem wydarzenia jest promowanie prekursorskich rozwiązań jakie jako jedyna w Zielonej Górze wprowadziła Szkoła ZE nr 4. Skupiając się na konstruktywnych działaniach pragniemy aby „Dobre praktyki…” stały się wydarzeniem oświatowo – społecznym, by nie tylko Zielona Góra ale całe lubuskie na zachodzie Polski stały się „wschodem” integracji.
Merytorycznego wsparcia konferencji udzieli Pani Prof. Zdzisława Janiszewska – Nieścioruk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która jest specjalistką w zakresie integracji osób chorych i niepełnosprawnych i przedstawi stanowiska współczesnej pedagogiki i psychologii na temat potrzeby edukacji włączającej.
Konferencję poprowadzi gość specjalny – Pani Agata Diduszko-Zyglewska, dziennikarka, działaczka społeczna, radna Warszawy.

Informację o uczestnictwie prosimy zgłaszać do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Z poważaniem

 imieniu Wspólna ZG- Romana Mucha

ZMIANA W ODWOZACH 11 STYCZNIA 2019 (PIĄTEK)

ZMIANA W ODWOZACH 11 STYCZNIA 2019 (PIĄTEK)

 

  1. B. Metrykowski:

11.50  Sucha, Ługowo, Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Książ,

12.40  Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D.,

13.45  Sucha, Ługowo, Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Książ,

14.45  Sucha, Ługowo, Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D.,

15.35  Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Książ,

 

  1. P. Chełmicki:

11.50  St. i N. Kisielin,

13.45  St. i N. Kisielin,

14.45  St. i N. Kisilein,

15.35  Sucha, Ługowo, Kisielin,

 

  1. M. Król:

11.50  Ochla, Jeleniów, Broniszów, Radwanów, Jarogniewice, Kiełpin,

14.45  Ochla, Jeleniów, Broniszów, Radwanów, Jarogniewice, Barc. M., Kiełpin,

Zmiany w kursie autobusu 29.11.2018.- kierunek Kisielin

ZMIANA W DOWOZACH
W DNIU 29 LISTOPADA (czwartek)

p. Chełmicki:
7.10 Nowy Kisielin
7.15 Stary Kisielin

Pozostałe kursy bez zmian

Profilaktyczne badania słuchu dzieci w Zielonej Górze – rocznik 2010

Zgody na badanie do odebrania u wychowawców klas.