Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016- kryteria

Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U z  2014\. poz. 7 z późn. zm.  Dyrektor PSP w Drzonkowie przedstawia kryteria naboru do Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA w  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w  DRZONKOWIE ZIELONEJ GÓRZE w ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  1. I.              Kryteria przyjęcia.

  2. II.            Wymagane dokumenty.

  3. III.           Sposób przeliczania punktów.

 

 

 

 

Lp.

 

 

KRYTERIUM

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

SPOSÓB PRZELICZANIA

PUNKTÓW

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola

funkcjonującego w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

 

 

Oświadczenie rodzica/ów opiekuna/ów prawnych/ osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

 

5 pkt

 

 

2.

W preferowanej szkole podstawowej obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodzica/ów opiekuna/ów prawnych osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

3 pkt

3.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata/osoby sprawującej pieczę zastępczą pracują :

w preferowanej szkole      podstawowej

 

Zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodzica/ów /prawnego opiekuna/ów osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

 

 

5 pkt

 

 

4.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata/osoby sprawującej pieczę zastępczą pracują :

w obwodzie preferowanej       szkoły podstawowej,

Zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodzica/ów /prawnego opiekuna/ów osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

3 pkt

 

5.

Kandydat deklaruje wybór przyszłego języka obcego nowożytnego preferowanego przez daną szkolę

Pisemną deklarację

w imieniu kandydata składają rodzic/e opiekun/owie prawni osoba/by sprawujące pieczę zastępczą – na druku danej szkoły

 

 

3  pkt

 

 

Suma przyznanych punktów podczas rekrutacji

Kryterium dodatkowe wykorzystane w przypadku uzyskania równej liczby punktów

6.

Wybrana przez rodzica/ów opiekuna/ów prawnych/ osobę/by sprawujące pieczę zastępczą szkoła, znajduje się na liście preferencji jako pierwsza

 

 

Zaznaczenie preferencji na wniosku  składanym przez rodzica/ów/, opiekuna/ów prawnych /osobę/by sprawujących pieczę zastępczą.

 

 

 

3 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Całość informacji dotyczącej naboru ukaże się dla  rodziców na stronie Miasta www.zielona-gora.pl 16 marca 2015 r.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

• do 9 marca 2015 r., – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania

przedszkolnego od rodziców dzieci przyjętych do danego przedszkola.

• do 27 lutego 2015 r. – wprowadzanie danych o przedszkolach w celu

weryfikacji danych w informatorze internetowym;

• 27 lutego 2015 r. – uruchomienie informatora internetowego;

• od 16 marca do 3 kwietnia 2015 r. – przyjmowanie wniosków przez

przedszkola;

• od 16 marca do 10 kwietnia 2015 r. – wprowadzanie danych z wniosków;

• 13 kwietnia 2015 r. – pobranie raportów o zgłoszeniach dzieci (informacja

z wniosków);

• od 14 do 17 kwietnia 2015 r. – PODJĘCIE DECYZJI O PRZYJĘCIU DZIECI:

1) 15 kwietnia – I preferencja;

2) 16 kwietnia – II preferencja;

3) 17 kwietnia – III preferencja;

• 20 kwietnia 2015 r. godz. 1200 – pobranie raportów z danymi o kandydatach

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i podanie do publicznej wiadomości;

• od 20 kwietnia (od. godz. 12.00 przez rodziców kandydata woli przyjęcia.

• 28 kwietnia 2015 r. godz. 1200 przyjętych i nieprzyjętych. 

 do 27 kwietnia 2015 r. – potwierdzenie

– ogłoszenie wyników – wywieszenie list

Zapisy na ferie

Przypominamy, że do 06.02.2015 r. trwają zapisy na zajęcia , które odbędą się

w drugim tygodniu ferii w PSP w Drzonkowie.

Godzina Kodowania

Już drugi rok bierzemy udział w  światowej inicjatywie Godzina Kodowania. Młodsi i starsi mają możliwość poprzez zabawę stworzyć własną grę, pokierować różnymi postaciami używając odpowiednich bloków, pod którymi ukryte są różnego rodzaju kody. Nie musieli znać żadnych fachowych algorytmów, by być programistą. Czekały na chętnych filmy instruktażowe, podpowiedzi podczas zabawy, a także krótkie kursy. Ci, którzy połknęli bakcyla programowania, mogą rozwinąć swoje umiejętności na kolejnych kursach, bardziej zaawansowanych. Cieszymy się, że w tym roku w Godzinie Kodowania wzięło udział jeszcze więcej uczniów  niż w zeszłym . Nagrodą za przejście wszystkich etapów był piękny certyfikat.

certyfikat

 

Zobacz zdjęcia z Godziny Kodowania

Anioły są takie…

9 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w Świetlicy „Iskierka” w Starym Kisielinie odbyło się uroczyste
podsumowanie tegorocznego Gminnego Konkursu Plastycznego pt.: „ANIOŁY SĄ TAKIE…”
Atmosfera była bardzo uroczysta i podniosła, w czym pomagały znajdujące się tak licznie w sali, przepiękne, USKRZYDLONE ANIOŁY.
Sukces naszych uczniów był niewątpliwy. Zdobyliśmy łącznie aż 11 nagród. A oto nasi laureaci:
Kategoria klas I-III:
I miejsce – Milena Grzyś kl. IId
II miejsce - Karol Kurianowicz kl. Ia i Hanna Krzywoszańska kl. Id
II miejsce -Nicola Sądel  kl. Id i Patrycja Owsińska kl. Id
Wyróżnienia: Lena Zawada kl. Ic,  Maja Łozowska kl. Id i Hubert Szukalski kl. Ib
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce - Kamila Dziedzic i Filip Zubek z kl. IVa
II miejsce – Anna Różańska kl. VIa
 
 
Wszystkim uczniom jak i opiekunowi artystycznemu, pani Katarzynie Sułkowskiej- Kulik, serdecznie gratulujemy sukcesów!

Zobacz zdjęcia

,,W EUROPIE JEŹDZIMY BEZPIECZNIE”

W sobotę 29 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Brodach Żarskich odbyły się

eliminacje rejonowe XII edycji Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ,,W

Europie jeździmy bezpiecznie”. Do walki o udział w finale przystąpiło 27 drużyn z południowej

części województwa lubuskiego / tydzień wcześniej w Dobiegniwie rywalizowały drużyny z

północy województwa/. Reprezentacja naszej szkoły, w składzie: Jakub Krzywniak kl.VIb,

Daniel Gręzicki kl.Va oraz Jagna Prętka kl.IVa spisała się na medal bowiem zajęła II miejsce,

co dało nam awans do finału wojewódzkiego.

Gratulujemy pani Sylwii Nawrockiej i cyklistom! Życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

Autobusy na rekolekcje

AUTOBUSY NA REKOLEKCJE

03-04.12.2014r.

(środa, czwartek)

DOWOZY: Kl: 0 – II

715 – Książ

720 – Barcikowice D.

Zatonie

Marzęcin

740 – Ługowo

745 – Sucha

DOWOZY: Kl: III – VI

820– Barcikowice D.

        Zatonie

Marzęcin

840 – Ługowo

845 – Sucha

Wszyscy uczniowie z tych miejscowości:

640 – Jeleniów

645 – Ochla

650 – Broniszów

655 – Radwanów

700 – Jarogniewice

710 – Kiełpin

730 –Nowy Kisielin

735 –Stary Kisielin

ODWOZY: Kl: 0 – II

1045 –   Sucha

Ługowo

Zatonie

Marzęcin

Barcikowice D.

Książ

ODWOZY: Kl: III – VI

1145 –   Sucha

Ługowo

Kisielin

1145 –   Zatonie

Marzęcin

Barcikowice D.

Książ

1145 –   Radwanów, Broniszów, Kiełpin, Jarogniewice, Ochla, Jeleniów, Barcikowice Małe.

 

05.12.2014r.

( piątek)

DOWOZY: Kl: III – VI (do kościoła)

815 – Książ

820 – Barcikowice D.

Zatonie

Marzęcin

840 – Ługowo

845 – Sucha

DOWOZY: Kl: 0 – II

925– Barcikowice D.

        Zatonie

Marzęcin

945 – Ługowo

950 – Sucha

Wszyscy uczniowie z tych miejscowości:

640 – Jeleniów

645 – Ochla

650 – Broniszów

655 – Radwanów

700 – Jarogniewice

710 – Kiełpin

730 –Nowy Kisielin

735 –Stary Kisielin

ODWOZY: Kl: III – VI

1130 – Sucha

Ługowo

Zatonie

Marzęcin

Barcikowice D.

Książ

ODWOZY: Klasy: 0 – II

1245 –   Zatonie

Marzęcin

Barcikowice D.

Książ

1245 –  Sucha

Ługowo

            Kisielin

1245 –   Radwanów, Broniszów, Kiełpin, Jarogniewice, Ochla, Jeleniów, Barcikowice Małe.

 

 

 

04.12.2014r.(czwartek)

Uczniowie klas VI (po próbnym sprawdzianie) :

 

ODWOZY:

 1400 –   Sucha

Ługowo

            Zatonie

Marzęcin

1435 –   Kisielin

1435 –  Broniszów, Jarogniewice, Ochla.

Rekolekcje

RAMOWY PROGRAM REKOLEKCJI 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZONKOWIE
Hasło: MIŁOSIERDZIE – INNE IMIĘ MIŁOŚCI

ŚRODA 03.12.14r.

KLASY: 0- I-II

1. 8.00-10.30 Spotkanie z wychowawcą.
A. Rozmowa z uczniami na temat dobra i zła.
B. Wykonanie plakatów:
Hasło: Zło-dobrem zwyciężaj
Uczniowie przynoszą materiały i potrzebne przybory: farby, kredki, wycinanki, mazaki, wycinki z gazet itd. 
2. ODWÓZ 10.45

klasy III-VI

1. 9.00-11.30 Spotkanie z wychowawcą.
A. Rozmowa z uczniami na temat dobra i zła.
B. Wykonanie plakatów: (4-osobowe grupy)
Hasło: Zło-dobrem zwyciężaj
Uczniowie przynoszą materiały i potrzebne przybory: farby, kredki, wycinanki, mazaki, wycinki z gazet, nożyczki, klej itd. 
2.ODWÓZ 11.45

CZWARTEK 04.12.14r.

KLASY 0-I-II

1. 8.00-9.00 Spotkanie z księdzem na salce gimnastycznej.
2. 9.00-10.30 Spotkanie z wychowawcą 
Rozmowa na temat: Co zapamiętasz z nauki rekolekcyjnej? 
Wykonanie pracy plastycznej zgodnej z w/w tematem-technika dowolna, format A4
ODWÓZ 10.45

klasy III-IV

1. 9.00-9.10 Spotkanie z wychowawcą
2. 9.15-10.15 Spotkanie z księdzem na salce gimnastycznej.
3.10.15- 11.30- Spotkanie z wychowawcą 
Rozmowa na temat: Co zapamiętasz z rekolekcji? Wykonanie pracy plastycznej zgodnej z w/w tematem-technika dowolna, format A-4
ODWÓZ 11.45

KLASY V-VI

1. 9.00-10.30 Spotkanie z wychowawcą
Losowanie- uczynku miłosierdzia i wykonanie pracy plastycznej zgodnej z wylosowanym tematem-technika dowolna, format A-4
2. 10.30 -11.30 Spotkanie z księdzem na salce gimnastycznej.
3. 11.30-14.00 Testy próbne dla klas VI

ODWÓZ klasy V 11.45
ODWÓZ – klasy VI- 14.00

PIĄTEK 05.12.14r.

KLASY: 0-I-II

1. 9.50 spotkanie z wychowawcą w sali
2. 10.00 – 11.00 Spotkanie z księdzem na salce gimnastycznej w szkole
3. 11.30-12.30 Msza święta na zakończenie rekolekcji w kościele w Drzonkowie.Uczniowie pod opieką wychowawców udają się do kościoła w Drzonkowie.
ODWÓZ- 12.45

KLASY III-VI

1. 9.00-9.10 Uczniowie przychodzą do szkoły i po sprawdzeniu obecności, pod opieką 
wychowawców udają się do kościoła w Drzonkowie.
2. 9.30 – 10.00 Sakrament Pokuty w kościele.
3. 10.00-11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji w kościele w Drzonkowie. 
ODWÓZ- 11.30

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK przypadają w dniach 22-26 listopada. Co roku w Zielonej Górze odbywa się z tej okazji uroczystość, której celem jest podziękowanie działaczom i krwiodawcom.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz wkład pracy w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku dziecięco-młodzieżowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała opiekun szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Drzonkowie Leokadia Gajewczyk.

Serdecznie gratulujemy

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Akrobatyce Sportowej

15 listopada 2014 uczennice naszej szkoły: Marta Dutczak(IV A) i Rozalia Dutczak(II D sportowa) brały udział w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Akrobatyce Sportowej. Wystąpiły w dwóch układach akrobatycznych w trójkach żeńskich. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie i o medale było bardzo trudno. Ale i tak gratulujemy wspaniałego występu na imprezie rangi mistrzowskiej na szczeblu wojewódzkim. Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w dalszych startach.

P.S.

2014_11_15_Mistrzostwa Woj (18)

2014_11_15_Mistrzostwa Woj (21)