zapisy do I klasy sportowej

REKRUTACJA

 

 1. Szkoła Podstawowa w Drzonkowie prowadzi nabór do I klasy o profilu sportowym(pływanie, tenis stołowy) w roku szkolnym 2017/2018 dla dzieci urodzonych w 2010 roku.

 2. Warunki przyjęcia dziecka do klasy sportowej:

-  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej

- spełnienie norm sprawnościowych podczas testów kwalifikacyjnych obejmujących kontrolę i ocenę wybranych parametrów sprawności fizycznej ogólnej(skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa);

- po pozytywnym przejściu prób sprawnościowych należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie(tzw. książeczka zdrowia sportowca) wydane przez lekarza medycyny sportowej o zdolności do uczęszczania do klasy sportowej o profilu pływanie i tenis stołowy;

 1. Testy sprawnościowe odbędą się dnia 11.05.2017 r. o godz. 15.30  w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze.

 2. Na egzamin należy przygotować strój sportowy, obuwie sportowe i podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na przeprowadzenie próby sprawnościowej.

 3. Opis prób sprawnościowych:

- skok w dal obunóż z miejsca;

- skłon tułowia w przód;

- skłony w przód w leżeniu tyłem(brzuszki;

- bieg wahadłowy 4 x 10m;

Na próbę sprawnościową należy dostraczyć OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZIELONEJ GÓRZE

 

 1. Klasa sportowa funkcjonować będzie przez trzy kolejne lata nauczania wczesnoszkolnego.
 2. Istnieje możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w klasach IV – VIII.
 3. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe z zakresu pływania i tenisa stołowego.
 4. Szkolenie sportowe odbywa się z wykorzystaniem obiektów szkolnych oraz WOSiR Drzonków.
 5. Szkoła Podstawowa współpracuje z Zielonogórskim Klubem Sportowym Drzonków oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów rekrutacji do szkoły,  szkolenia sportowego zawodników, uczestnictwa w zawodach, uczestnictwa w obozach sportowych, udostępnienia obiektów sportowych.
 6. Zajęcia w klasie sportowej prowadzą nauczyciele, specjaliści z uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi w tym kierunku.
 7. 7.      Program szkolenia sportowego klasy sportowej, realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 8. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła będzie organizować dla uczniów oddziału sportowego  udział: w obozach szkoleniowych(zimowe i letnie), w rozgrywkach sportowych w ramach kalendarza SZS i LOZTS.
 9. Utworzona klasa funkcjonuje na zasadach  oddziału sportowego, a obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin tygodniowo.
 10. 10.  W oddziale sportowym będzie realizowany autorski program szkolenia sportowego zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 11. 11.  W ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej i wynoszą one 3 godz w klasach I-III oraz 4 godziny w klasach IV-VIII.
 12. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.
 13. W przypadku, gdy uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzje lub inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne.
 14. Uczniowie klasy sportowej automatycznie stają się członkami Zielonogórskiego Klubu Sportowego Drzonków.
 15. Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są dwa razy w roku do okresowych badań lekarskich  w specjalistycznych placówkach medycznych.
 16. 16.  Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia lub  opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy działającej na zasadach klasy ogólnej.
  1. 17.  Regulamin  został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.03.2013r.

 

Życzenia dla wszystkich :-)

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości, abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol Boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.
Wesołych Świąt! 

 

Konkurs recytatorski

6 kwietnia 2017 r. w sali Hydro(za)gadka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje miejskie Lubuskiego  Konkursu Recytatorskiego. 

Recytatorzy wystąpili w dwóch kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa. Jury wyróżniło także naszych uczniów: 

Hanię Kaczmarczyk z klasy III a z SP oraz Maję Krzyżanowską z kl.2a i Huberta Borek z 1b – uczniów gimnazjum. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

I.K.

Uwaga Rodzice!

W zakładce DLA RODZICA pojawiły się informacje oraz dokumenty dotyczące naboru do przedszkola. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z nimi. Zapraszamy do nas :-)

TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO

27 marca 2017 r. miała miejsce inauguracja Tygodnia Języka Polskiego w Gimnazjum nr 13. Pierwszy dzień upłynął pod hasłem Corrida, czyli walka z bykami. Następny zatytułowano Mój język świadczy o mnie. Uczniowie wypowiedzieli wojnę wulgaryzmom, promując piękno mowy ojczystej oraz dyskutowali na temat:  Jak rozumiesz słowa ks. Jana Twardowskiego „Wulgarny język świadczy o wewnętrznym chamstwie”. W środę  obejrzano fragmenty filmu „Krzyżacy”, skupiając uwagę na obyczajach rycerskich w średniowiecznej Polsce w aspekcie tematu: Film a literatura- przyjaciele czy wrogowie? Z kolei w czwartek skupiliśmy uwagę na swojej ulubionej książce. Każda klasa  przygotowała  rekomendację dzieła. Hasło dnia: Kto czyta, żyje wielokrotnie. Ostatni dzień to  podsumowanie Tygodnia Języka Polskiego, a wszystkie myśli skupiono na poprawnym pisaniu  ogłoszenia i zaproszenia. Na godzinach do dyspozycji wychowawcy odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat:„Jak cię widzą, tak cię piszą” – dobre obyczaje w życiu codziennym. Przeprowadzone  lekcje dostarczyły uczniom niezapomnianych wrażeń, a poprzez aktywne metody można było uciec od wędzidła konspektu.

           Irena Kociszewska