Dzień Wiosny

21 marca w  Szkole Podstawowej nr 24 odbyła się cykliczna impreza z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, a mianowicie już VI KONKURSOWY POKAZ MODY.

W tym roku uczniowie klas I – VI przebierali się za POSTACIE Z GIER KOMPUTEROWYCH
I FILMÓW. Pokaz odbył się w gorącej atmosferze, publiczność wybierała również swojego laureata. Zwycięzcą została czwórka wspaniałych dziewcząt z klasy IV d przebranych za muszkieterki z filmu „Barbi i trzy muszkieterki”: Amelia Szołdra, Rozalia Dutczak, Ola Kasperczak i Zosia Wirska.Drugie miejsce zajął uczeń klasy VI a Hubert Borowiec, a trzecie Marek Gongor z klasy V b. Chłopcy prezentowali się w strojach walecznych postaci.Wyróżnienia otrzymały: Hania Jargas – III b, Marta Bryś – II d i Paulina Jachimowicz – IV a.

Tegoroczny pokaz kontynuuje naszą szkolną tradycję powitania najpiękniejszej pory roku. Pierwszy konkurs nosił nazwę „Zielono mi”. Były też m.in. „Wykorzystujesz – nie marnujesz”, „Głowa w chmurach” – konkurs na nakrycie głowy oraz z okazji 70 – lecia szkoły – „ Strój uczniowski na przestrzeni dziejów”.

Oj dzieje się, dzieje … , a radości jest u nas moc!!!

CIESZYMY SIĘ WIOSNO, ŻE JUŻ JESTEŚ!

 

Rekolekcje 2017

W naszej placówce rekolekcje odbędą się 27,28 i 29 marca 2017 r.

Rekolekcje

27.03.2017 r. i 28.03.2017 r. lekcje do godz. 13.40

W trakcie zajęć  odbędą się nauki rekolekcyjne

Szkoła Podstawowa

Klasy  I-III  9.00- 10.00

Klasy IV- VI 10.15- 11.15

Gimnazjum

11.50- 12.50

W trakcie rekolekcji, które odbędą się na sali gimnastycznej opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, którzy mają w tym czasie z danymi klasami zajęcia. Obowiązuje obuwie sportowe!

29.03.2017 r.

Szkoła Podstawowa

Klasy I- III zajęcia bez zmian

Klasy 4 i 5 mają pierwszą lekcję, a następnie wychodzą do kościoła

 godz. 9.00- spowiedź klasy 4,

 9.20- klasy 5 spowiedź klasy 5

Klasy VI mają pierwszą i drugą lekcję, a następnie wychodzą do kościoła na godz. 9.40.

Msza św. Dla IV- VI godz.10.00

Po Mszy koniec zajęć. Dzieci, które jedzą obiad wracają do szkoły na posiłek.

Kurs autobusu godz. 11.50

Gimnazjum

Lekcje od godz.8.00 zgodnie z planem

Wyjście do kościoła na godz. 11.30 klasy I

Wyjście do kościoła na godz. 11.50 klasy II

Wyjście do kościoła na godz. 12.10 klasy III

Msza św. godz. 12.30.

Po mszy koniec zajęć

Festyn 2017

Już dziś serdecznie zapraszamy na SZKOLNY FESTYN, który odbędzie się 20 maja 2017 r. na terenie naszej placówki. W tym dniu odbędą się biegi, które stają się naszą tradycją, nie zabraknie atrakcji dla dzieci, a także będzie możliwość obejrzenia naszej szkoły oraz rozmowy z nauczycielami. Może to zainteresować szczególnie rodziców i dzieci, które w przyszłym roku szkolnym zasilą grono nowo przyjętych uczniów. Więcej wiadomości na ten temat wkrótce! 

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

UWAGA  RODZICE!!!

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że w związku z reformą oświaty przesunęły się terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych, na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja do szkół i przedszkoli rozpocznie się najwcześniej w II połowie kwietnia.

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r., poz. 60) termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej i publiczną szkołę podstawową określa do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

W tym samym terminie do publicznej wiadomości podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Dotychczas obowiązujące uchwały w tym zakresie utraciły moc, z chwilą wejścia w życie w/w ustawy, która w art. 15 pkt 26 uchyliła cały rozdział 2a ustawy o systemie oświaty.Obecnie przygotowywane są nowe uchwały Rady Miasta Zielona Góra, które zostaną wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Również Ministerstwo Edukacji Narodowej dopiero przygotowało i konsultuje projekt rozporządzenia, które określa m.in.:skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Konkurs recytatorski

Szkolny etap konkursu recytatorskiego odbył się 7,8 marca .

Jury oceniało dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. 

       Do udziału w eliminacjach miejskich Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 6 kwietnia  w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, nominację otrzymali:

Gimnazjum:
-Maja Krzyżanowska 2a
-Hubert Borek 1b
-Hubert Ambrożewicz 1b
-Martyna Brzezińska 2b.

Szkoła Podstawowa klasy I- III

Hanna Kaczmarczyk  3a

Maciej Zembaczyński 2a

     Gratulujemy wszystkim recytatorom i życzymy dalszych sukcesów!