ZMIANA W DOWOZACH 3, 4 GRUDNIA 2019 (WTOREK, ŚRODA)

ZMIANA W DOWOZACH 3, 4 GRUDNIA 2019 (WTOREK, ŚRODA)

P. Chełmicki:

6.45  Książ

6.50  Barcikowice D., Zatonie

7.20  N. Kisielin

7.25  St. Kisielin

8.50  Książ

8.55  Barcikowice D., Zatonie

M. Król:

6.30  Broniszów

6.35  Radwanów

6.40  Jarogniewice

6.45  Kiełpin

6.50  Ochla

7.10 Ługowo

7.15  Sucha

 

ZMIANA W ODWOZACH

3,4 GRUDNIA 2019 (WTOREK, ŚRODA)

M. Król:

12.40  Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D.,

14.45  Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Kiełpin, Ochla, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów,

15.55  Kiełpin, Ochla, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów,

 

 P. Chełmicki:

12.40  Sucha, Ługowo, St. i N. Kisielin

13.45  Sucha, Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Książ,

14.45  Sucha, Ługowo, St. i N. Kisielin,

15.35  St. i N. Kisielin

15.55  Sucha, Ługowo, Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Książ,

 

 

ZMIANA W DOWOZACH I ODWOZACH 2 GRUDNIA 2019 (PONIEDZIAŁEK)

ZMIANA W DOWOZACH  I ODWOZACH 2 GRUDNIA 2019 (PONIEDZIAŁEK)

Dowozy

P. Chełmicki:

6.45  Książ

6.50  Barcikowice D., Zatonie

7.20  N. Kisielin

7.25  St. Kisielin

8.50  Książ

8.55  Barcikowice D., Zatonie

M. Król:

6.30  Broniszów

6.35  Radwanów

6.40  Jarogniewice

6.45  Kiełpin

6.50  Ochla

7.10 Ługowo

7.15  Sucha

 

ODWOZY

 M. Król:

14.45  Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Kiełpin, Ochla, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów,

15.55  Kiełpin, Ochla, Jarogniewice, Radwanów, Broniszów,

 P. Chełmicki:

12.40  Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D.,

13.45  Sucha, Ługowo, Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Książ,

14.45  Sucha, Ługowo, St. i N. Kisielin,

15.35  St. i N. Kisielin

15.55  Sucha, Ługowo, Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D., Książ,

 

 

 

 

Konkurs świąteczny

ZMIANA W  DOWOZACH W DNIU 26 LISTOPADA (wtorek)

ZMIANA W  DOWOZACH W DNIU 26 LISTOPADA (wtorek)

 

 Piotr Chełmicki:

7.10  Nowy Kisielin

7.15  Stary Kisielin

 

Pozostałe kursy bez zmian

Zmiana w odwozach 20.11.2019 r.

20.11.2019r (środa) zostaje odwołany kurs z p. Piotrem Chełmickim o 13.40 do St. i N. Kisielina

Pozostałe kursy bez zmian.