Rozkład jazdy autobusu szkolnego

Informujemy,że w zakładce AUTOBUS SZKOLNY dostępny jest nowy rozkład jazdy na rok szkolny 2014/2015

Składka PZU

Informujemy,że w zakładce DLA RODZICA pojawiła się oferta PZU z nową składką na rok szkolny 2014/2015. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.

Pobyt w świetlicy dziecka z Oddziału Przedszkolnego

Informujemy rodziców/prawnych opiekunów, iż dzieci z oddziału „0″ przyjmowane są do świetlicy, po wystosowaniu do dyrektora szkoły podania, z prośbą i uzasadnieniem potrzeby, podjęciem przez dyrektora pozytywnej decyzji i wypełnieniu karty zapisu, z pieczątkami z zakładu pracy.
Uprzejmie informujemy, iż zapisanie dziecka do świetlicy wiąże się z akceptacją i zgodą na uczestniczenie pociech we wszystkich zajęciach, wynikających z rocznego planu pracy świetlicy, i harmonogramu dnia. (pkt 7 regulaminu świetlicy)

Dowozy na rozpoczęcie roku szkolnego

AUTOBUS NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO   01.09.2014 (Poniedziałek)

 

DOWOZY NA GODZ. 1200

 

Dowozi  P. Bogdan:

1100– Książ

1135– Barcikowice D. Zatonie

1140– Marzęcin  

 

Dowozi  P. Mundek:

1100– Broniszów

1105– Radwanów

1110– Jarogniewice

1115– Kiełpin

1140– Ługowo

1145– Sucha

 

Dowozi P. Jarek:

1105– Ochla

1125– Nowy Kisielin

1130– Stary  Kisielin

ODWOZY O GODZ. 13.00

P. Bogdan:

  Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D. Książ

 

P. Mundek:

 Ochla, Jeleniów, Radwanów, Broniszów, Jarogniewice, Kiełpin

 

 P. Jarek:

  Kisielin

 

P. Darek: (autobus z Przylepu)

 Sucha, Ługowo

Informacja dla Rodziców w sprawie: „Wyprawka szkolna 2014-2015.”

Informacja dla Rodziców w sprawie: „Wyprawka szkolna 2014-2015.”

 Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, ze w roku szkolnym 2014-2015 kontynuuje Rządowy Program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego „ Wyprawka Szkolna”. Pomoc przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014-2015 naukę w klasach II, III, VI. W przypadku uczniów ubiegających się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, kwota jednolita dla wszystkich, uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym podręczników do kształcenia specjalnego poza kryterium dochodowym, objęto uczniów:

 - słabowidzących,

 - niesłyszących,

 - słabosłyszących,

 - z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,

 - z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,

 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Uczniowie z wymienionymi wyżej niepełnosprawnościami muszą posiadać orzeczenia do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

W celu załatwienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pomocy w ramach Programu „Wyprawka szkolna”, należy w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie w dniach od 27.08.2014r. pobrać stosowne wnioski i wypełnione złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 09. 2014r.

Ponadto w przypadku, gdy dochód  w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę, można ubiegać się o pomoc w formie „Stypendium szkolnego.” Formalności należy załatwiać w Urzędzie Gminy Zielona Góra ul. J. Dąbrowskiego 41 w nieprzekraczalnym terminie do 15 09. 2014r.

                                                                                                                     

                                                                                                            J. Poprawska pedagog

Spotkanie integracyjne dla klas I

W czwartek, 28.08.2014 r. o godz. 17.00 w naszej szkole odbędzie się spotkanie integracyjne klas I, na które serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2014/ 2015

Serdecznie zapraszamy 01 września 2014 r. na Gminną Inaugurację Roku Szkolnego 2014/ 2015, która rozpocznie się mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Drzonkowie o godz. 11.00. , a następnie o 12.00 na boisku szkolnym  Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Drzonkowie. 

Zakończenie roku szkolnego

Informujemy,że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 27.06.2014 r. o godz, 9.oo

AUTOBUS NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS I – V

DOWOZY NA GODZ. 9.00

Dowozi P. Bogdan:

8.35–Książ

8.40– Barcikowice D. Zatonie

8.45 – Marzęcin

Dowozi P. Mundek:

7.05– Barcikowice M.

7.10– Jarogniewice

7.15–Radwanów

7.20–Broniszów

7.40– Ochla

7.45–Kiełpin

Dowozi P. Jarek:

8.30–Nowy Kisielin

8.35–Stary Kisielin

8.45– Ługowo

8.50– Sucha

ODWOZY O GODZ. 10.00

P. Bogdan:

Zatonie, Marzęcin, Barcikowice D. Książ

P. Mundek:

Kiełpin, Ochla, Radwanów, Broniszów, Jarogniewice,

Barcikowice M.

P. Jarek:

Sucha, Ługowo, Kisielin

Wrażenia ze szkolnego festynu

We wtorek, 17.06.2014 r. na terenie naszej szkoły odbył się festyn, podczas którego na wszystkich czekało mnówstwo atrakcji. Dla rodziców najważniejszym punktem był zapewne występ własnego dziecka, a że było ich sporo, na pewno każdy był zadowolony. Dzieci pięknie tańczyły, śpiewały, recytowały, grały, stepowały, a każdy jak umiał najlepiej. Głodni mogli się posilić przy stanowisku Publicznego Gimnazjum, gdzie czekały pyszności za euro. Na szczęście można było płacić polską walutą, tylko trzeba było kupić stworzone na potrzeby festynu specjalne euro. Każdy uczył się przeliczać, zamawiać jedzenie po niemiecku, bo pan Tomek Skrzypczak inaczej nie  wydawał posiłku :-) Było także  pyszne domowe ciasto, malowanie buziek i specjalna atrakcja dla chłopców- Jednostka Strzelecka  JS3006 z Nowej Soli .Być przez chwilę żołnierzem, trzymać prawdziwy karabin, ubrać specjalną maskę- super! Na Kiermaszu Rozmaitości można było  kupić za dwa złote prawdziwe skarby, był również kiermasz używanych   podręczników  , wystawa hobbystów i kącik sprawnościowy. Jednym zdaniem dla każdego coś dobrego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które wyzwolą miłe wspomnienia :-)

Zobacz zdjęcia 

Spotkanie rodziców przyszłych klas pierwszych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie zaprasza rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w I klasie w  roku szkolnym 2014/2015, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w szkole 25.06.2014 r. o godz. 17.00.