Spotkanie informacyjne

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie zaprasza rodziców dzieci przyszłych klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia 2015 r., o godz. 17.00 w siedzibie naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi.

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ !!!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu pływanie, tenis stołowy (klasa I) na rok szkolny 2015/2016

 Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i rodziców do zapoznania się z regulaminem klas sportowych i skorzystania z naszej oferty. Termin składania wniosków – 13.04.2015 r. 

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt ze szkołą osobiście lub telefonicznie 

lub u nauczycieli w-f: Krzysztof Lubin 792-023-475, email: k.lub@poczta.fm Paweł Sroczyński 607-353-243, e-mail: pawelsroczynski@wp.pl

Barbara Kapłon 697-884-999, email: barbara.kaplon@wp.pl

 

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONKOWIE

 

 1. Klasa sportowa funkcjonować będzie przez trzy kolejne lata nauczania wczesnoszkolnego.
 2. Istnieje możliwość kontynuacji szkolenia sportowego w klasach IV – VI.
 3. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe z zakresu pływania i tenisa stołowego.
 4. Szkolenie sportowe odbywa się z wykorzystaniem obiektów szkolnych oraz WOSiR Drzonków.
 5. Szkoła Podstawowa Drzonkowie współpracuje z Zielonogórskim Klubem Sportowym Drzonków oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów rekrutacji do szkoły,  szkolenia sportowego zawodników, uczestnictwa w zawodach, uczestnictwa w obozach sportowych, udostępnienia obiektów sportowych.
 6. Zajęcia w klasie sportowej prowadzą nauczyciele, specjaliści z uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi w tym kierunku.
 7. Program szkolenia sportowego klasy sportowej, realizowany jest równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania wczesnoszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 8. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła będzie organizować dla uczniów oddziału sportowego  udział: w obozach szkoleniowych(zimowe i letnie), w rozgrywkach sportowych w ramach kalendarza SZS i LOZTS.
 9. Utworzona klasa funkcjonuje na zasadach  oddziału sportowego, a obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin tygodniowo.
 10. W oddziale sportowym będzie realizowany autorski program szkolenia sportowego zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 11. W ramach obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej i wynoszą one 3 godz.
 12. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.
 13. W przypadku, gdy uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzje lub inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne.
 14. Uczniowie klasy sportowej automatycznie stają się członkami Zielonogórskiego Klubu Sportowego Drzonków.
 15. Uczniowie klasy sportowej zobowiązani są dwa razy w roku do okresowych badań lekarskich  w specjalistycznych placówkach medycznych.
 16. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia lub  opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy działającej na zasadach klasy ogólnej.
 17. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 25.03.2013r.

 

 Warunki przyjęcia dziecka do klasy sportowej:

- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;

- w przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc w klasie w celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

- spełnienie norm sprawnościowych podczas testów kwalifikacyjnych obejmujących kontrolę i ocenę wybranych parametrów sprawności fizycznej ogólnej i ukierunkowanej (skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa);

- pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych, o ile dziecko spełni wyżej

Testy sprawnościowe odbędą się  w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie we wcześniej podanym terminie

 Testy sprawnościowe oparte będą na wybranych próbach Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej oraz próbie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 Lista osób przyjętych do oddziału sportowego zostanie podana do wiadomości zgodnie z terminarzem

 

Pisarz i podróżnik – Łukasz Wierzbicki, w naszej szkole!

Jak chcielibyście pojechać do Afryki…..w wyobraźni, to polecamy spotkania z wyjątkowym pisarzem – podróżnikiem Łukaszem Wierzbickim,  autorem m.in. książki pt. „AFRYKA  KAZIKA”,  który w klimacie  marzeń i wirtualnej rzeczywistości przybliży uczestnikom  tajemnice dalekiego kontynentu.

Właśnie w miniony wtorek,  24 marca br., uczniowie klas: 0, 1 i 2  Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Drzonkowie oraz   przedszkolaki  z Raculi, odbyli  małą przygodę do Afryki. A co się działo, co każde dziecko widziało, to najlepiej zapytać najmłodszych. Wcześniej jednak duża grupa przeczytała prawdziwą historię Kazimierza Nowaka, który poznał Afrykę na rowerze. Co zaś przeżył,  przeczytać można w książce  Ł.Wierzbickiego. Więc  dzieci  czytały,  świat afrykański namalowały,  zwierzaki i przygody podziwiały,  rysunków sporo dostarczały. Wystawę  zrobiliśmy – małą Afrykę mieliśmy.  Wspaniały  pisarz  nam  opowiadał, jak  się  z rowerem na pustyni  Kazik  zmagał. Co było dalej?  Sami  poczytajcie. A jak  los w przyszłości sprzyjać  będzie – Afrykę  odwiedzajcie.

         Otrzymaliśmy też super prezent od naszego gościa:  dodatkowo zapoznaliśmy się z historią niedźwiadka, czyli „sekretami” zapisanymi w kolejnej książce pt. „Dziadek i niedźwiadek”. Zresztą, przeczytajcie sami, a zechcecie żyć marzeniami…..Wszystkim zainteresowanym polecamy przeczytanie informacji o pisarzu na stronie internetowej: www.lukaszwierzbicki.pl,   a tym, co  lubią spotkania na żywo, niech zorganizują je u siebie.

marzec 2015 105 marzec 2015 114

Od 16 marca rusza nabór do Oddziału Przedszkolnego i przedszkoli w Zielonej Górze

DRODZY RODZICE!

Od 16 marca do 3 kwietnia 2015 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków – nabór do Oddziału Przedszkolnego  na rok szkolny 2015/2016. Wniosek o przyjęcie dziecka   oraz niezbędne oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (TUTAJ) lub w szkole. Wniosek można również wypełnić elektronicznie TUTAJ, nie zapominając o wydrukowaniu i podpisaniu. Komplet dokumentów  z wymaganymi podpisami rodziców należy złożyć osobiście w placówce.

Przypominamy, że wniosek składają rodzice tylko w placówce pierwszego wyboru!

 

NABÓR ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski

W czwartek 12 marca 2015 w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III. Do konkursu przystąpiło 26 dzieci. Jury w składzie pani dyrektor Halina Wilk-Brzezicka, pani Lilla Wójkiewicz i pani Małgorzata Karaśkiewicz po długich obradach wyłoniły trzech laureatów i trzy wyróżnienia. Laureatami zostali : Hanna Kaczmarczyk z klasy Ia z wierszem Jana Brzechwy „Dwie gaduły”, Tobiasz Rajchel z klasy IIa z wierszem również Jana Brzechwy „Hipopotam”, oraz Paulina Suchecka z klasy IIIa wierszem Marii Terlikowskiej „Tajemnicze ślady”. Wyróżnienie zdobyli: Olivier Gieburowski z klasy Id który zaprezentował wiersz Aleksandra Fredry pod tytułem „Paweł i Gaweł”, Zuznna Ibrachim z klasy IIIa zaprezentowała wiersz  Hanny Niewiadomskiej pod tytułem „Ploteczki” i Miłosz Jeleńkowski z klasy 3a z wierszem Juliana Tuwima pod tytułem „Stół”. Laureaci będą reprezentować naszą szkołę w konkursie miejskim w Zielonej Górze. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia !

                                                                                                              Barbara Michalska

Gratulacje dla najlepszych!

11 marca 2015 r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyło się wręczenie stypendiów Wójta za I semestr roku szkolnego 2014/2015. Dostali je uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu byłej Gminy Zielona Góra  . Z naszej szkoły stypendia otrzymali:

Dagmara Pawłowska, Julia Moszkowicz, Agnieszka Gazdecka, Martyna Stempień,Hanna Milczarek i  Paulina Suchecka. Serdecznie gratulujemy i życzymy zarówno uczniom jak i ich rodzicom wielu podobnych przeżyć. 

IMG_20150311_141407IMG_20150311_141313IMG_20150311_141214IMG_20150311_141151IMG_20150311_141123

IMG_20150311_141515

IMG_20150311_141446

IMG_20150311_141039

 

Hurra, jesteśmy najlepsi!

7 marca 2015 roku odbył się finał wojewódzki XII edycji Lubuskiego Konkursu BRD

,, W Europie jeździmy bezpiecznie”. Gospodarzem finału była Szkoła Podstawowa w

Zawadzie. W imprezie startowało szesnaście najlepszych lubuskich drużyn

wyselekcjonowanych w eliminacjach rejonowych ( z 43 drużyn ). Zawodnicy nasi w składzie:

Jakub Krzywniak kl. VIb, Daniel Gręzicki kl.Va, Jagna Prętka kl. IVa wypadli znakomicie,

bowiem stanęli na najwyższym miejscu na podium. Należy nadmienić, że Kuba został

wyróżniony za pierwszą pomoc przedmedyczną, Daniel bezbłędnie przejechał żmijkę a Jagna

najlepiej z klas IV przejechała miasteczko ruchu drogowego. Do sukcesu również przyłożyła

się opiekunka SK PCK p. Leokadia Gajewczyk, która przygotowała cyklistów od strony

medycznej, za co jej serdecznie dziękujemy.

Sylwia Nawrocka – opiekun drużyny

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016- kryteria

 Całość informacji dotyczącej naboru ukaże się dla  rodziców na stronie Miasta www.zielona-gora.pl 16 marca 2015 r.

Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U z  2014\. poz. 7 z późn. zm.  Dyrektor PSP w Drzonkowie przedstawia kryteria naboru do Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA WOLNE MIEJSCA w  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w  DRZONKOWIE ZIELONEJ GÓRZE w ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 1. I.              Kryteria przyjęcia.

 2. II.            Wymagane dokumenty.

 3. III.           Sposób przeliczania punktów.

 

 

 

 

Lp.

 

 

KRYTERIUM

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

SPOSÓB PRZELICZANIA

PUNKTÓW

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola

funkcjonującego w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

 

 

Oświadczenie rodzica/ów opiekuna/ów prawnych/ osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

 

5 pkt

 

 

2.

W preferowanej szkole podstawowej obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata

Oświadczenie rodzica/ów opiekuna/ów prawnych osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

3 pkt

3.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata/osoby sprawującej pieczę zastępczą pracują :

w preferowanej szkole      podstawowej

 

Zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodzica/ów /prawnego opiekuna/ów osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

 

 

 

 

5 pkt

 

 

4.

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata/osoby sprawującej pieczę zastępczą pracują :

w obwodzie preferowanej       szkoły podstawowej,

Zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie rodzica/ów /prawnego opiekuna/ów osoby/ób sprawujących pieczę zastępczą

3 pkt

 

5.

Kandydat deklaruje wybór przyszłego języka obcego nowożytnego preferowanego przez daną szkolę

Pisemną deklarację

w imieniu kandydata składają rodzic/e opiekun/owie prawni osoba/by sprawujące pieczę zastępczą – na druku danej szkoły

 

 

3  pkt

 

 

Suma przyznanych punktów podczas rekrutacji

Kryterium dodatkowe wykorzystane w przypadku uzyskania równej liczby punktów

6.

Wybrana przez rodzica/ów opiekuna/ów prawnych/ osobę/by sprawujące pieczę zastępczą szkoła, znajduje się na liście preferencji jako pierwsza

 

 

Zaznaczenie preferencji na wniosku  składanym przez rodzica/ów/, opiekuna/ów prawnych /osobę/by sprawujących pieczę zastępczą.

 

 

 

3 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

• do 9 marca 2015 r., – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania

przedszkolnego od rodziców dzieci przyjętych do danego przedszkola.

• do 27 lutego 2015 r. – wprowadzanie danych o przedszkolach w celu

weryfikacji danych w informatorze internetowym;

• 27 lutego 2015 r. – uruchomienie informatora internetowego;

• od 16 marca do 3 kwietnia 2015 r. – przyjmowanie wniosków przez

przedszkola;

• od 16 marca do 10 kwietnia 2015 r. – wprowadzanie danych z wniosków;

• 13 kwietnia 2015 r. – pobranie raportów o zgłoszeniach dzieci (informacja

z wniosków);

• od 14 do 17 kwietnia 2015 r. – PODJĘCIE DECYZJI O PRZYJĘCIU DZIECI:

1) 15 kwietnia – I preferencja;

2) 16 kwietnia – II preferencja;

3) 17 kwietnia – III preferencja;

• 20 kwietnia 2015 r. godz. 1200 – pobranie raportów z danymi o kandydatach

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i podanie do publicznej wiadomości;

• od 20 kwietnia (od. godz. 12.00 przez rodziców kandydata woli przyjęcia.

• 28 kwietnia 2015 r. godz. 1200 przyjętych i nieprzyjętych. 

 do 27 kwietnia 2015 r. – potwierdzenie

– ogłoszenie wyników – wywieszenie list

Zapisy na ferie

Przypominamy, że do 06.02.2015 r. trwają zapisy na zajęcia , które odbędą się

w drugim tygodniu ferii w PSP w Drzonkowie.